Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy alkiny

Pobierz

B. Wprowadzenie do genomu genu organizmu innego gatunku.. Nieodwracalne ścięcie białka zachodzące np. pod wpływem wysokiej temperatury, alkoholu, soli niektórych metali 2.. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. a) szereg homologiczny 1 .. Węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla znajduje się jedno potrójne wiązanie c) diament 3 .10.. Substancja, zwana też wskaźnikiem, zmieniająca barwę w roztworach niektórych związków, np. w zasadach b) dysocjacja 1.. Węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla znajduje się jedno potrójne wiązanie c) diament .11.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy: a)kwaśny opad b)pH roztworu c)kwas d)oranż metylowy 1.Związek chemiczny , który w roztworze dysocjuje na kationy wodoru i anion reszty kwasowej 2.Opad atmosferyczny, którego pH <7 3.Wskaźnik , który w roztworach kwasów pozostaje bezbarwny.. Reakcja polegająca na zrywaniu wiązań podwójnych lub potrójnych i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy b) polimeryzacja 2.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przyporządkuj podanym nazwom roślin opisy ich wykorzystania.a) goździkowiec 1surowiec wykorzystywany m.in do wyboru czekolady b) kauczukowiec 2… poniżej.. 4.Miara zasadowości i kwasowości roztworu.Przyporządkuj wskazanym nazwom faz cyklu komórkowego odpowiednie opisy..

Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.

Zaznacz obok każdej nazwy choroby literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji.Jakie kraje wchodzą w skład Świetnego Przymierza.. Lepka ciecz o specyficznym zapachu, jest mieszaniną węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych, wzajemnie w sobie rozpuszczonych b) alkeny 2.. Lepka ciecz o specyficznym zapachu, jest mieszaniną węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych, wzajemnie w sobie rozpuszczonych b) alkeny 2.. Opad atmosferyczny, którego pH < 7 d) oranż metylowy 3. a) alkohol b) glicerol c) grupa funkcyjna d) estry 1.Kwas karboksylowy o długim łańcuchu węglowym wchodzący w skład tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych 2.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Lepka ciecz o specyficznym zapachu jest mieszaniną węglowodorów stałych .Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Wodny roztwór wodorotlenku (lub wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie) d) lakmus 3.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Podaj nazwy Przedmiot: Chemia:3. a) denaturacja b) cukry c) reakcja ksantoproteinowa d) białka 1.. Nieodwracalne ścięcie białka zachodzące np. pod wpływem wysokiej temperatury, alkoholu, soli niektórych metali b) tłuszcze 2.. Nieodwracalne ścięcie białka zachodzące np. pod wpływem wysokiej temperatury, alkoholu, soli niektórych metali 2..

(0-1) Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.

Skłonność substancji do pochłaniania wody lub pary wodnej z otoczenia 3.. Węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach międzyPodanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Inaczej celuloza, wielocukier o ogólnym wzorze: - , gdzie n = 2500-10000 H O ) 6 10 n 3.11.. Odmiana węgla o charakterystycznej ciemnoszarej barwie, substancja miękka, przewodzi ciepło i prąd elektryczny.. HCl Zadanie 12. a) kwaśny opad 1.. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. a) denaturacja Przedmiot: Chemia: 1 rozwiązanie: autor: sonia11553 19.3.2012 (19:30) B 13. a) wysalanie białka b) tłuszcze c) próba Trommera d) błonnik 1. a) szereg homologiczny 1. alkohol b) glicerol c) grupa funkcyjna d) estry 1.. Odmiana węgla o charakterystycznej ciemnoszarej barwie, substancja miękka, przewodzi ciepło i prąd elektryczny.. a) alkiny -.. b) alkeny -.. c) diament- .. d) ropa naftowa -.. 1. szereg związków, w których każdy następny różni się od poprzedniego o grupę -CH2- 2.. Węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla znajduje się jedno potrójne wiązanie c) diament 3.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.11.. Lepka ciecz o specyficznym zapachu, jest mieszaniną węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych, wzajemnie w sobie rozpuszczonych b) alkeny 2..

c) gaz ziemny 3.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.

Rozpad zasad na jony pod wpływem wody 2. a) tlenek kwasowy 1. wartość 0-14 b) skala pH 2. np.HF c) występuje w żołądku człowieka 3. np. SO3 d) kwas beztlenowy 4.. Do podanych organizmów przyporządkuj opisy sposobu ich otrzymywania, wstawiając X przy odpowiedniej literze.. (0-2) Organizm transgeniczny Organizm zmodyfikowany genetycznie A B C A B C A.. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Reakcja polegająca na zrywaniu wiązań podwójnych lub potrójnych i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy b) polimeryzacja 2.. Ułóż równanie reakcji całkowitego spalania metanu .. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Inaczej celuloza, wielocukier o ogólnym wzorze: n (C6H10O5 ) , gdzie n = 2500-10000 c) próba Trommera 3.7.. Lepka ciecz o specyficznym zapachu, jest mieszaniną węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych, wzajemnie w sobie rozpuszczonych b) alkeny 2.. Faza spoczynkowa.. Następuje nasilenie syntezy białek niezbędnych w czasie podziału.. Zmiana aktywności wybranego genu.. Kwas karboksylowy o długim łańcuchu węglowym wchodzący w skład tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych 2.½ · 2(3√2 - √6) · 4(2-√3) · sin =Rozwiązanie to 4(2√3 - 3).. Związek chemiczny, który w roztworze dysocjuje na kationy b) pH roztworu wodoru i anion reszty kwasowej c) kwas 2. c) gaz ziemny 3.zad 1.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy..

Podział jądra komórkowego 7.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.

Wielkocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z cząsteczek aminokwasów 3.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. (0-4) Określ, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.. a) szereg homologiczny 1.. Reakcja polegająca na zrywaniu wiązań podwójnych lub potrójnych i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy b) polimeryzacja 2.. Wodny roztwór wodorotlenku (lub wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie) 5.. Reakcja polegająca na zrywaniu wiązań podwójnych lub potrójnych i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy b) polimeryzacja 2. c) gaz ziemny 3.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Reakcja polegająca na zrywaniu wiązań podwójnych lub potrójnych i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy b) polimeryzacja 2.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.. Nazwij produkty reakcji .. Węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla znajduje się jedno potrójne wiązanie c .Dobierz najbardziej charakterystyczne objawy do nazw wymienionych chorób genetycznych.. Substancja o barwie fioletowej, zmieniająca barwę na niebieską w zasadach 4.. Wskaźnik, który w roztworach kwasów pozostaje bezbarwny.. Ilość DNA ulega podwojeniu i następuje synteza histonów.. Następuje wzrost komórki.. c) gaz ziemny 3.. Obok każdego zdania wpisz odpowiednio literę P (jeśli jest prawdziwe) lub F .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. a) szereg homologiczny1.. Reakcja polegająca na zrywaniu wiązań podwójnych lub potrójnych i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy b) polimeryzacja 2.11.. Napisz równanie reakcji hydrolizy sacharozy.. a) wysalanie białka 1.. Następuje podział cytoplazmy 6.. Reakcja polegająca na zrywaniu wiązań podwójnych lub potrójnych i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy b) polimeryzacja 2.Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt