Na podstawie fotografii uzupełnij zdania

Pobierz

Uzasadnij swoją odpowiedź.. Zwróć uwagę na typowe określenia.. Rodzaje zdań ZDANIE pojedyncze złożone nierozwinięte rozwinięte współrzędnie nadrzędnie podrzędne -wynikowe -z podrzędnym podmiotowym-łączne -z podrzędnym orzecznikowym-rozłączne -z podrzędnym okolicznikowym-przeciwstawne - z podrzędnym dopełniaczowym - z podrzędnym przydawkowym 2.. Uzupełnij zdanie ‒ wpisz jedno z określeń podanych w nawiasie.. (0−1) .. Uzupełnij zdanie - wpisz właściwe określenie dobrane z podanych w nawiasie.. 1 Na podstawie fotografii i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.. NIemiecki 2013-09-20 20:32:44 Na podstawie ilustracji przedstawiającej piętrowe rozmieszczenie glonów uzupełnij tabelę.. Zadanie 5.1.. Warto przy tym pamiętać, że gady - w tym również jadowita żmija .c.. Zaznacz na rysunku znakiem X punkt o współrzędnych 30°S, 45°E i podpisz go literą P. Przesuń się od punktu P o 90° na W, a następnie o 15° na N. Zaznacz ten punkt kropką i podpisz go literą K. d.. Rozwiązania zadań.. Zadanie 8.1.. 2013-01-11 16:22:33Zadanie 13. rozwiąż na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej widomą wędrówkę Słońca w miejscowości Uttakleiv w Norwegii.. - Ukazany na fot - Pytania i odpowiedzi - Historia .. a co dzieliło uniwersalizm Karolingów i Ottonów.. Orzeczenie a) · Bez orzeczenia nie ma zdania · Orzeczenie określa .Na fotografii przedstawiono skamieniałość przewodnią występującą na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej..

Na podstawie fotografii uzupełnij zdania.

Uzasadnij wybór, uwzględniając wysokość bezwzględną najgłębszego punktu dna jeziora .Uzupełnij zdania brakującymi orzeczeniami.. Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach.Zadanie 2.. Uzupełnij zdanie - wpisz jedno z kreśleń podanych w nawiasie.. Uzupełnij poniższy schemat.. Na fotografii przedstawiono _____, który jest _____ Ziemi.. Na podstawie: J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Geografia, Warszawa 2006.. B. Linią przerywaną zaznaczono na zdjęciu przebieg _____.. W środę maturzyści mierzą się z geografią.. 2012-05-10 19:36:54; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasownika be 2015-09-14 19:35:03; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach.. Wszystkie gady żyjące w Polsce są objęte ochroną.. Na podstawie skamieniałości przewodniej przedstawionej na fotografii można określać wiekNa podstawie: photos.wikimapia.org Uzupełnij zdania.. Pomożecie w 3 dziale ostatnich trzech tematów.. Zjawisko, które przedstawiono na fotografii, występuje przede wszystkim na obszarach i jest A/BNa podstawie fotografii i dostępnych ci opisów wskaż cechy pozwalające odróżnić padalca od węży oraz żmiję zygzakowatą od innych gatunków..

Premium ... Na podstawie fotografii uzupełnij zdania.

2.Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continous.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Zadanie 1.. W Rosji w 2005 .W kolejnych zdaniach należy dopisać następujące informacje (jeśli uznano to za zasadne, dopisano wyjaśnienia kursywą): A.. Wpisz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach, tak aby zdania były poprawne.. (SP09) Na rysunku przedstawiono długości trwania dnia i nocy w ciągu roku w wybranym miejscu kuli ziemskiej.. .Na podstawie fotografi i mapy uzupełnij zdania.A.Forma terenu ,która przedstawiono na fotografii,to_____… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Uzupełnij poniższe zdanie.. Na stromych stokach górskich zachodzi proces odpadania materiału skalnego.. Wpisz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach, tak aby zdania prawidłowo opisywały przedstawioną na fotografii sytuację.. Punkt K znajduje się na: A. oceanie, B. kontynencie.. (0-2) Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach..

... Na podstawie wykresu uzupełnij poniższe zdania.

Uzupełnij zdanie ‒ wpisz jedno z określeń podanych w nawiasie.. pwz: 33% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Grupa A | stro na 9 z 23 D. Ciechanów.. Wybierz i zaznacz znakiem X właściwe zakończenie zdania.. Na ilustracji zostało przedstawione oświetlenie Ziemi w dniu 22 grudnia.. a) Uniwersalizm Karolingów b) Uniwersalizm Ottonów c) elementy wspólne.. a)Podaj na podstawie rysunku, ile godzin trwa dzień w tym miejscu podczas przesilenia letniego.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Niemiecki uzupełnij zdania na podstawie ilustracji str 27 2012-02-05 10:07:16 uzupełnij pytania 2011-03-05 14:57:30 Uzupełnij na podstawie podręcznika 2012-03-31 19:21:40Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono zjawisko przyrodnicze obserwowane z powierzchni Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. b)Spośród podanych niżej miejsc wybierz to, dla którego przedstawiono na rysunku czas trwania dnia i nocy w ciągu roku.. E. Kazimierz Dolny.. Ważne!. Na fotografii przedstawiono Ziemię znajdującą się w (najmniejszym / największym)Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie A.. 2013-06-01 12:00:54Na mapie zaznaczono wybrane pasy rzeźby terenu w Polsce, a obok zamieszczono zdjęcia niektórych pasów..

Uzupełnij zdania.

Wykonaj polecenia na podstawie zaprezentowanych materiałów.. (1 pkt) Na fotografii przedstawiono ruiny zamku w Podzamczu (pole G1).Zadanie wykonaj na podstawie rysunków, na których przedstawiono poszczególne etapy procesów geologicznych na wybranym obszarze.. biegun północny, koło podbiegunowe północne .Na podstawie tabeli uzasadnij, z czego wynika różnica w wielkości zużycia nawozów sztucznych (w kg na 1 ha użytków rolnych) w Kanadzie w porównaniu z wymienionymi państwami Europy.. Zadanie 13.. (Przy tego typu zadaniach zwracamy uwagę na to, gdzie Słońce góruje w zenicie, czyli pod kątem 90 o.Jeżeli jest to na zwrotniku Raka to jest to 22.06, jeżeli na równiku to jest to .Czas pracy: 150 minut Liczba punktów do uzyskania: 60 MGE-R1_1P-102 2 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. Zdania należy uzupełnić w następujący sposób: A.. Pytania i odpowiedzi.. Nie wolno ich płoszyć, łapać, ranić ani zabijać.. Na fotografii przedstawiono Ziemię znajdującą się w (najmniejszym / największym)Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiających trzy skały (strona II barwnego materiału źródłowego).. A. Zapisz nazwę typu wybrzeża reprezentowanego przez fragment wybrzeża Bałtyku przedstawiony na fotografii.CZĘŚCI ZDANIA 1.. Uwaga: Jedna z fotografii powinna pozostać bez oznaczenia.Matura 2015.. Uzasadnij swoją odpowiedź.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Na podstawie fotografii uzupełnij tabele.. (0-1) Na fotografiach przedstawiono trzy skały spośród wymienionych: glina, granit, łupek krystaliczny, piaskowiec i wapień (kolejność nazw skał nie ma związku z kolejnością fotografii).Na fotografii wykonanej w Karkonoszach przedstawiono fragment jeziora i schronisko .. Na podstawie mapy uzupełnij zdania.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. Tajemnice przyrody klasa 4 podr.. Na fotografii przedstawiono globus, który jest Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. 2020-11-23 20:15:33 Walory i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Suwalskiego 2020-11-15 15:28:12; Odpowiedz na pytania zawarte w filmie (film w opisie) 2020-10-21 13:38:07 Jak wygląda korzeń maka polnego?Zadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. Widomy ruch Słońca utrwalony na fotografii jest konsekwencją ruchu (obiegowego /Zadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt