Ustawa o powszechnym obowiązku obrony 2021

Pobierz

1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych7 days agoMar 11, 20224) osoby, wobec których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia .DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2022 r. Poz. 655 USTAWA z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r.Dz.U.2021.0.372 t.j.. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów.. z 2020 r., poz. 2157 .Strona zawiera opisy aktĂłw prawnych opublikowanych w : Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim i EUR-lex.. , DZIAŁ VII.. (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed.. z 2021 r., poz. 372) ostatnia zmiana: Dz.U.. z dnia 1 marca 2021 r. (Dz.U.. Na podstawie art. 16 ust.. Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Art. 109. wydanych na jej podstawie: 1) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem..

Mar 1, 2021AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,obow.

USTAWA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt