Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

ROZWOJU ZAWODOWEGO .. Dyrektor: mgr Joanna Cywińska.. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim .. Data rozpoczęcia stażu: 01.. Dorota O.- P. Bydgoszcz.Feb 9, 2022Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy plan rozwoju zawodowego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI Aktualizacja wiedzy związanej z awansem zawodowym.May 19, 2022Plan rozwoju zawodowego.. - Systematyczne gromadzenie dokumentacji z realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Łódź .. Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2020 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.. - okres stażu Używanie komputera i zasobów internetowych do opracowania pomocy dydaktycznych, np. dyktand, sprawdzianów, kart pracy, testów .Do wniosku należy dołączyć plan rozwoju zawodowego.. - Przykładowe dokumenty.. - Przygotowanie i złożenie do dyrektora szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego - poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, - opracowanie planu rozwoju zawodowego -dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

05.Sep 1, 2020PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PROJEKT PLANU .. Agnieszka Wołoszyn.. 3 karty nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na …Aug 24, 2020Feb 15, 20223 days agoOct 26, 2021Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy plan rozwoju zawodowego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Jan 23, 20221) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.. mgr Anny Gątkowskiej .. 2014 r. - 31.05.2017 r.• Sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego • Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • Udział w szkoleniach dotyczących awansu • Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju okres stażu 2..

o stopień nauczyciela dyplomowanego*.

Nazwa i adres placówki: Przedszkole w Starym Szelkowie 39A, 06 - 220 Stary Szelków.. CELE STAŻU: - rozwijanie i doskonalenie kompetencji zawodowych, - zwiększenie efektywności działań rewalidacyjno - wychowawczych w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, - podniesienie jakości pracy ośrodka,Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego, wychowanie fizyczne.. IX 2020 IX 2020 VI 2022 - wniosek o rozpoczęcie stażuDokumentowanie realizacji projektu planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Uzyskanie oceny pracy okres stażu okres stażu czerwiec 2021 Sprawozdanie półroczne w danym roku szkolnym Teczka "Awans zawodowy" Ocena pracy dokonana przez dyrektora szkoły 4.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Aug 18, 2020Sep 27, 2020Mar 23, 2022prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu..

nauczyciela mianowanego ubiegającego się.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Klaudia Śnieć-Dobrowolska.. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE Pobierz cały projekt planu rozwoju zawodowego Kursy online dla nauczycieli:Dec 28, 2020(Zastrzega się możliwość modyfikacji PROJEKTU PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu).. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Kamińska.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Planowana data zakończenia stażu: 31..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt